Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas

Centro pasirengimo įgyvendinti įtraukųjį ugdymą planas

Naudingos nuorodos

Leidinys „Be streso – žingsnis įtraukiojo ugdymo link”. Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis.
Įtraukties švietime plėtros gairės
Neįgaliųjų teisių konvencija
Europos specialiųjų poreikių ir įtraukiojo ugdymo agentūra
Informacinė medžiaga apie įtraukųjį ugdymą
Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla? Atmintinė mokykloms

Specialistų kontaktai

Socialinis pedagogas
Arūnas Rožnys
soc.pedagogas@mpcentras.lt

Psichologė
Gabrielė Petrikė
gabriele.petrike@mpcentras.lt
Tel. +370 665 00833

Taikos pr. 133 (MTP skyrius) 112 kab.
Pirmadienis 8:00-15:30
Trečiadienis 8:00-15:30
Ketvirtadienis 8:00-15:30

Vilniaus g. 42 (VVM skyrius) 402 kab.
Antradienis 7:30-15:30
Ketvirtadienis 8:00-15:30

Specialioji pedagogė
Lauryna Kalinauskienė
lauryna.kalinauskiene@mpcentras.lt

Mokytojų padėjėjai:
Brigita Pečiulienė
brigita.peciuliene@mpcentras.lt

Ignas Kančelskis
ignas.kancelskis@mpcentras.lt

Lilija Uknevičienė
lilija.ukneviciene@mpcentras.lt

Daiva Sinkevičienė
daiva.sinkeviciene@mpcentras.lt