Kambarių tvarkytojas

Apie programą:

Programa skirta kvalifikuotam kambarių tvarkytojui rengti, kuris gebėtų dirbti prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo: sutvarkyti kambarius apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, sutvarkyti bendrojo naudojimo patalpas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, dirbti įrenginiais ir priemonėmis tvarkant kambarius ir bendrojo naudojimo patalpas; prižiūrėti lauko ir vidaus augalus; prižiūrėti tekstilės gaminius. Mokinys lavins ne tik specialiuosius  praktinius  įgūdžius, bet mokysis ir  bendrakultūrinių dalykų. Sudaromos puikios sąlygos  dalyvauti neformaliojo ugdymo veiklose (būreliuose), profesinio meistriškumo  konkursuose, vykti į tarptautinius projektus  užsienio mokymo įstaigose (Vokietijoje, Norvegijoje, kt.)

Kam skirta ši profesija:

 • Programos kodas P20101305 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, asmenims, kuriems reikalavimai išsilavinimui nenustatyti ir kurie kartu mokosi socialinių įgūdžių ugdymo programą, 30 mokymosi kreditų

 • Programos kodas P20101306 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, asmenims, kuriems reikalavimai išsilavinimui nenustatyti, 30 mokymosi kreditų

 • Programos kodas T21101305 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, asmenims, turintiems pradinį išsilavinimą, 20 mokymosi kreditų

Kas dar tavęs laukia:

 • Sudarome galimybes atlikti praktiką užsienyje.
  Vykdomos tarptautinių mainų programos (4-5 savaičių) Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Latvijoje, Estijoje, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Italijoje, Belgijoje, Vokietijoje.
 • Mokymosi stipendija. Stipendija už dalyvavimą veiklose. Socialinė stipendija.
 • Nemokamas bendrabutis.
 • Transporto išlaidų kompensavimas (atvykti į mokymo centrą ir parvykti namo). Lengvatos miesto transportu (su mokinio bilietu).
 • Neformalaus ugdymo būreliai.
  Įtraukus laisvalaikis, rūpestingi mokytojai, nuolatinis tobulėjimas ir bendravimas su draugais.

Mes esame bendruomenė, kurioje kiekvienas mūsų narys mums svarbus!

D.U.K.

Ar mokymosi metu reikės įsigyti medžiagas?

Ne, įstojus į Valstybės finansuojamą vietą, tau nereikės mokėti už medžiagas.

Ar aš gausiu stipendiją?

Taip, įstojusieji į mokymo centrą pirmą pusmetį gauna stipendiją. Kiti pusmečiai priklauso nuo tavęs. Jeigu mokysiesi be skolų ir lankysi pamokas, ir toliau bus mokama stipendija.

Ar galiu gauti bendrabutį, jeigu gyvenu Kaune?

Taip, atsižvelgiant į tavo asmeninę situaciją, jeigu tau reikalingas bendrabutis, mes suteikiame galimybę jame gyventi ir Kaune registruotiems ir gyvenantiems mokiniams.

Ar aš įgysiu įgūdžius reikalingus darbui?

Taip. Mokysiesi naujai ir profesionaliai įrengtoje mokymo bazėje. Praktika atliekama veikiančiose įmonėse, todėl baigęs mokslus, būsi pasiruošęs darbo rinkai.

Abejoji ar ši specialybė tau tinka?

Pasitark su mumis, mes atsakysime į visus tavo klausimus ir abejones!

  Aplikuoti į programą