Kaip užpildyti prašymą?

D.U.K.

Kur pildyti prašymą?

Prašymą pildyti LAMA BPO sistemoje – https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Kam yra skirtas pirminis profesinis mokymas?

 • Pirmajai kvalifikacijai įgyti.
 • Įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.
 • Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo.
 • Kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Kam yra skirtas tęstinis profesinis mokymas?

 • Ne pirmajai kvalifikacijai įgyti.
 • Tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją.
 • Baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (ar) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.
 • Turinčiam aukštojo mokslo išsilavinimą.

Kokio lygio programas gali rinktis stojantieji?

Stojantieji gali rinktis II, III ir IV lygio programas.

Kaip teikti profesinio mokymo prašymą?

Stojantieji, prisijungę prie bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS), užpildo sistemoje pateiktą prašymo formą. Instrukcija, kaip pildyti prašymą: prašymo teikimo BPIS instrukcija

Kiek pageidavimų galima įtraukti į pageidavimų sąrašą?

Prašyme stojantysis įrašo iki 3 pageidavimų į valstybės finansuojamą ar nefinansuojamą vietas, vykstant papildomam priėmimui – iki 2.

Kaip sužinoti apie stojančiojo tinkamumą mokytis pasirinktoje mokymo programoje?

Stojantysis apie jo tinkamumą pasirinktoms programoms informuojamas BPIS ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Kaip sužinoti, kad pateiktas prašymas yra užregistruotas?

Stojantysis užsiregistravęs BPIS profesinio mokymo posistemyje, užpildęs duomenis, skiltyse PAGEIDAVIMAI / UŽPILDYTAS PRAŠYMAS gali matyti savo pateikto Prašymo būseną.

Kokius dokumentus turiu pateikti, jei išsilavinimą įgijau užsienyje?

Užsienyje išduoti mokymosi pasiekimų dokumentai pateikiami kartu su švietimo ir mokslo ministro įgaliotos institucijos išduota išsilavinimo pripažinimo pažyma.

Kaip pateikiamas kvietimas mokytis?

Informacija apie kvietimą mokytis išsiunčiama elektroniniu paštu, kurio adresą pateikė stojantysis bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Taip pat informacija pateikiama prisijungus prie BPIS, skiltyje “Užpildytas prašymas”. Gavęs kvietimą mokytis Stojantysis turi ne vėliau kaip iki Bendrojo priėmimo terminų nustatytos datos sudaryti sutartį.

Bendrabutis

Mokiniams, atvykusiems iš kitų miestų, rajonų, besimokantiems mūsų mokymo centre suteikiamas bendrabutis, kuris yra Kaune, Jonavos g. 178, prie Neries upės. Čia geros sąlygos gyventi ir mokytis. Bendrabutyje vyksta intensyvus mokinių gyvenimas: čia mokomasi, bendraujama, sportuojama.

Viename kambaryje gyvena 2 asmenys. Kiekviename bendrabučio aukšte yra virtuvės, tualetai ir prausyklos, veikia dušai. Kambariuose yra visi būtini baldai. Bendrabutyje veikia internetas, kuriuo gali naudotis kiekvienas mokinys. Pirmame bendrabučio aukšte yra poilsio salės. Trečiame aukšte yra poilsio ir pamokų ruošimo kambarys, kuriame veikia kabelinė televizija, kompiuterių klasėje galima naudotis interneto paslaugomis. Rūsyje įrengta sporto salė, skalbykla.

Bendrabutyje yra renkama mokinių taryba, kuri atstovauja mokinių interesus, teikia pasiūlymus, idėjas kaip paįvairinti mokinių laisvalaikį bendrabutyje. Laisvalaikiu moksleiviai turi galimybę žaisti stalo tenisą, sportuoti sporto salėje, dalyvauti šachmatų ir šaškių turnyruose, aktyviai dalyvauti bendrabutyje vykstančiuose renginiuose. Bendrabutyje vyksta paskaitos (jaunimui aktualiomis temomis), renginiai, vakaronės, ekskursijos, susitikimai su įdomiais žmonėmis. Mokiniams sudarytos palankios sąlygos saviugdai ir saviraiškai.

Iš autobusų stoties į bendrabutį galima atvykti autobusu Nr.47. Iš Kauno pilies į bendrabutį galima atvykti autobusu Nr.47 ir Nr.20 (kryptis Kleboniškis). Autobusų tvarkaraščius rasite internete.

Su savimi turėti:

 • 2 dokumentines nuotraukas (viena – leidimui, kita –auklėtojai)
 • Asmens higienos priemones, rankšluosčius, kambarinę avalynę .
 • Indus ir virtuvinius reikmenis maistui gaminti.
 • Kambario valymo priemones (šluotą, semtuvėlį, šluostes, šiukšlių maišų ir t.t.)
 • Lovatiesę. Patalynę (antklodę, pagalvę ir užvilkimus) duodame, bet galima naudoti ir nuosavą.
 • Bendrabutyje yra internetas. Suteikiame prisijungimo kodus.

Griežtai draudžiama atsivežti ir naudoti elektrinius virdulius, elektrinius šildytuvus, mikrobangų krosneles.

Bendrabučio suteikimo naudojimosi bei apmokėjimo tvarka

Kontaktai:

Adresas: Jonavos g. 178, Kaunas
El.paštas: bendrabutis@mpcentras.lt
Tel. nr: (8-37) 33 25 78

Pirminis profesinis mokymas

Pirminis profesinis mokymas yra skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

 • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
 • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
 • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas

 • Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti;
 • Asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • Asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

Formaliojo pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas vykdo 62 mokymo įstaigos.

Pirmoji kvalifikacija

Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją, jeigu jis įgijo kvalifikaciją:

 • turėdamas tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą;
 • kartu su pagrindiniu išsilavinimu;
 • kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamasis (arba nenutraukęs mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu;
 • kartu su viduriniu išsilavinimu;
 • turėdamas tik vidurinį išsilavinimą.

Apie tolimesnį mokymąsi

 • Mokiniai, įgiję vidurinį išsilavinimą, gali toliau mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal universitetinių ir koleginių studijų programas. Pažangiausiems profesinio mokymo absolventams arba absolventams, turintiems darbo patirties pagal įgytą kvalifikaciją, stojant į aukštąsias mokyklas suteikiama papildomų balų.

Turite klausimų?