Valdymo struktūra

Valstybės, kaip Centro dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Kitas Centro dalininkas – UAB „Liuks“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kaip Centro dalininko, kapitalo dydis – 328.276,75 Eur.

UAB „Liuks“ nuosavybės teise priklausančios dalies Centro dalininkų kapitalo dydis – 28, 96 Eur.

Patvirtinta: Visuotinio dalininkų susirinkimo 2023 m. lapkričio 17 d. protokolo Nr. D-6 nutarimu

Centro tarybą (kolegialaus valdymo organas) sudaro:

 • Dalia Švelnienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Mokymosi visą gyvenimą departamento profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Inga Kupcikevičiūtė, Kauno regiono plėtros tarybos administracijos vyriausioji specialistė;
 • Arūnas Rožnys, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro socialinis pedagogas;
 • Gailutė Adomonienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro ekonomikos ir verslo pagrindų profesijos mokytoja metodininkė;
 • Gabrielė Venslavičiūtė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro mokinė;
 • Kristina Kavaliauskienė, UAB „Besta Baltic Hotel“, UAB „Liuks NT“ direktoriaus pavaduotoja;
 • Rytis Šatkauskas, Rotary klubo prezidentas;
 • Tomas Rimydis, Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos tarybos narys;
 • Aušra Misonė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė.

Patvirtinta: Centro direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-295

Centro tarybą (savivaldos institucija) sudaro:

 • Kristina Česlevičienė, Centro profesijos mokytoja (CT pirmininkė);
 • Daiva Ažukaitė, Centro bendrojo ugdymo mokytoja (CT sekretorė);
 • Giedrė Polikevičienė, Centro profesijos mokytoja;
 • Lauryna Kalinauskienė, Centro specialioji pedagogė;
 • Ernesta Ranusienė, Kauno centro seniūnijos senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitė;
 • Marius Švaikauskas, Centro seniūnijos seniūnas;
 • Jolita Gnoivskienė, UAB ,,Pušynė‘‘ viešbučio administratorė;
 • Daiva Mažeikienė, įmonių grupės „Kesko Senukai” prekių specialistė;
 • Alma Beniulė, Michaelio metodo mentorė;
 • Austėja Plačiakytė, K20 gr. mokinė;
 • Greta Butkutė, K22 gr. mokinė;
 • Emilija Stasiūnaitė, PB22T.

Patvirtinta: Centro direktoriaus 2023 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-328

Centro mokinių tarybą (mokinių savivaldos institucija) 2023-2024 m.m. sudaro:

 1. Laurynas Gasiūnas V22 Pirmininkas
 2. Greta Andriulytė KA22 Pavaduotoja
 3. Gabrielė Venslavičiūtė 9 kl. Pavaduotoja
 4. Akvilė Grabauskaitė PB23P Pavaduotoja
 5. Džiugas Kupčinskas V23 Pavaduotojas
 6. Martyn Semeniuk V23P Narys
 7. Paulius Didjurgis V22P Narys
 8. Rokas Simonas Andrijauskas V22 Narys
 9. Emilija Mickutė EPK23P Narys
 10. Naidas Kuodis PB23P Narys
 11. Gerda Venclovaitė K23 Narys
 12. Adrija Neveronytė V22S Narys
 13. Viktorija Šabunkaitė PB23 Narys
 14. Aura Jankauskaitė K22P Narys
 15. Vakarė Urbanavičiūtė V21 Narys
 16. Skomantas Balkevičius V23P1 Narys
 17. Gerda Rimkutė 10 kl. Narys
 18. Ugnė Rusickaitė 10 kl. Narys

Patvirtinta: Centro darbo tarybos rinkimų 2021 m. spalio 13 d. protokolo Nr. 2 nutarimu.

Centro darbo tarybą sudaro:

 • Daina Sinkevičienė, Centro Suaugusiųjų profesinio mokymo skyriaus administratorė;
 • Giedrė Ciukšienė, Centro profesijos mokytoja;
 • Daiva Čekavičienė, Centro bendrojo ugdymo mokytoja;
 • Janina Narbutienė, Centro profesijos mokytoja;
 • Edita Guobienė, Centro profesijos mokytoja.