Ugdymo turinio atnaujinimas

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) grįstas švietimo būklės analize. Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.

Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo kryptys:

 • Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
 • Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnį rezultatą, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komanda:

Komandos vadovė – Sonata Andriuškevičienė, direktorė;

Nariai:

 • Asta Valaitytė-Brish, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 • Romas Papinigis, bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės pirmininkas
 • Lauryna Kalinauskienė, specialioji pedagogė;
 • Augustė Šerelytė, psichologė
 • Enrika Vetienė, Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 • Virginija Poderienė, biologijos –chemijos mokytoja metodininkė
 • Vita Šlapkauskienė, matematikos-informatikos mokytoja
 • Daiva Ažukaitė, istorijos mokytoja metodininkė
 • Daina Lasienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas

Atmintinė dešimtokui

Vaiko raidos aprašas

Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys

Ugdymo plano projektas