Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje. 

2024 m. birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d.

Testų, jei taikomi, laikymas

2024 m. birželio 3 d. – liepos 31 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2024 m. rugpjūčio 9 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2024 m. rugpjūčio 9 d. – rugpjūčio 13 d.

Papildomas priėmimas po 10 ir 12 kl.

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje. 

2024 m. rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 25 d.

Testų, jei taikomi, laikymas

2024 m. rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 20 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2024 m. rugpjūčio 27 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2024 m. rugpjūčio 28 d. – rugpjūčio 30 d.

Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas

2024 m. rugsėjo 2 d. – spalio 31 d.

Pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui). Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

* Datos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į brandos atestatų išdavimo ir aukštųjų mokyklų vykdomo priėmimo terminus. 

Priėmimo dokumentai

Sutarties pasirašymo metu stojantysis turi pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
 • įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus;
 • pasikeitus vardui / pavardei pateikti vardo / pavardės keitimą įrodantį dokumentą.

Medicininės pažymos NEPILNAMEČIAMS:

 • Asmenys iki 18 metų pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a);
 • Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a);
 • Medicininę pažymą apie asmens sveikatos būklės atitikimą pasirinktai programai.

Medicininės pažymos PILNAMEČIAMS:

 • Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a);
 • Medicininę pažymą apie sveikatos būklės atitikimą pasirinktai Programai.

Bendrabutis

Mokiniams, atvykusiems iš kitų miestų, rajonų, besimokantiems mūsų mokymo centre suteikiamas bendrabutis, kuris yra Kaune, Jonavos g. 178, prie Neries upės. Čia geros sąlygos gyventi ir mokytis. Bendrabutyje vyksta intensyvus mokinių gyvenimas: čia mokomasi, bendraujama, sportuojama.

Viename kambaryje gyvena 2 asmenys. Kiekviename bendrabučio aukšte yra virtuvės, tualetai ir prausyklos, veikia dušai. Kambariuose yra visi būtini baldai. Bendrabutyje veikia internetas, kuriuo gali naudotis kiekvienas mokinys. Pirmame bendrabučio aukšte yra poilsio salės. Trečiame aukšte yra poilsio ir pamokų ruošimo kambarys, kuriame veikia kabelinė televizija, kompiuterių klasėje galima naudotis interneto paslaugomis. Rūsyje įrengta sporto salė, skalbykla.

Bendrabutyje yra renkama mokinių taryba, kuri atstovauja mokinių interesus, teikia pasiūlymus, idėjas kaip paįvairinti mokinių laisvalaikį bendrabutyje. Laisvalaikiu moksleiviai turi galimybę žaisti stalo tenisą, sportuoti sporto salėje, dalyvauti šachmatų ir šaškių turnyruose, aktyviai dalyvauti bendrabutyje vykstančiuose renginiuose. Bendrabutyje vyksta paskaitos (jaunimui aktualiomis temomis), renginiai, vakaronės, ekskursijos, susitikimai su įdomiais žmonėmis. Mokiniams sudarytos palankios sąlygos saviugdai ir saviraiškai.

Iš autobusų stoties į bendrabutį galima atvykti autobusu Nr.47. Iš Kauno pilies į bendrabutį galima atvykti autobusu Nr.47 ir Nr.20 (kryptis Kleboniškis). Autobusų tvarkaraščius rasite internete.

Su savimi turėti:

 • 2 dokumentines nuotraukas (viena – leidimui, kita –auklėtojai)
 • Asmens higienos priemones, rankšluosčius, kambarinę avalynę .
 • Indus ir virtuvinius reikmenis maistui gaminti.
 • Kambario valymo priemones (šluotą, semtuvėlį, šluostes, šiukšlių maišų ir t.t.)
 • Lovatiesę. Patalynę (antklodę, pagalvę ir užvilkimus) duodame, bet galima naudoti ir nuosavą.
 • Bendrabutyje yra internetas. Suteikiame prisijungimo kodus.

Griežtai draudžiama atsivežti ir naudoti elektrinius virdulius, elektrinius šildytuvus, mikrobangų krosneles.

Kontaktai:

Adresas: Jonavos g. 178, Kaunas
El.paštas: bendrabutis@mpcentras.lt
Tel. nr: (8-37) 33 25 78

D.U.K.

Kur pildyti prašymą?

Prašymą pildyti LAMA BPO sistemoje – https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Kam yra skirtas pirminis profesinis mokymas?

 • Pirmajai kvalifikacijai įgyti.
 • Įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.
 • Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo.
 • Kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Kam yra skirtas tęstinis profesinis mokymas?

 • Ne pirmajai kvalifikacijai įgyti.
 • Tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją.
 • Baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (ar) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.
 • Turinčiam aukštojo mokslo išsilavinimą.

Kokio lygio programas gali rinktis stojantieji?

Stojantieji gali rinktis II, III ir IV lygio programas.

Kaip teikti profesinio mokymo prašymą?

Stojantieji, prisijungę prie bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS), užpildo sistemoje pateiktą prašymo formą. Plačiau skaitykite: prašymo teikimo BPIS instrukcija

Kiek pageidavimų galima įtraukti į pageidavimų sąrašą?

Prašyme Stojantysis įrašo iki 3 Pageidavimų į valstybės finansuojamą ar nefinansuojamą vietas, vykstant papildomam priėmimui – iki 2.

Kaip sužinoti apie stojančiojo tinkamumą mokytis pasirinktoje mokymo programoje?

Stojantysis apie jo tinkamumą pasirinktoms programoms informuojamas BPIS ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Kaip sužinoti, kad pateiktas prašymas yra užregistruotas?

Stojantysis užsiregistravęs BPIS profesinio mokymo posistemyje, užpildęs duomenis, skiltyse PAGEIDAVIMAI / UŽPILDYTAS PRAŠYMAS gali matyti savo pateikto Prašymo būseną.

Kokius dokumentus turiu pateikti, jei išsilavinimą įgijau užsienyje?

Užsienyje išduoti mokymosi pasiekimų dokumentai pateikiami kartu su švietimo ir mokslo ministro įgaliotos institucijos išduota išsilavinimo pripažinimo pažyma.

Kaip pateikiamas kvietimas mokytis?

Informacija apie kvietimą mokytis išsiunčiama elektroniniu paštu, kurio adresą pateikė stojantysis bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Taip pat informacija pateikiama prisijungus prie BPIS, skiltyje “Užpildytas prašymas”. Gavęs kvietimą mokytis Stojantysis turi ne vėliau kaip iki Bendrojo priėmimo terminų nustatytos datos sudaryti sutartį.

Turite klausimų?