Būreliai

Mokymo centre veikia 10 neformaliojo švietimo programų. Būrelių veikla vykdoma ne tik Mokymo centre, bet ir Kauno bei Kauno regiono, Lietuvos Respublikos renginiuose. Mokiniai dalyvaudami įvairiuose projektuose, konferencijose, varžybose, festivaliuose, varžytuvėse įgauna papildomos patirties, plečia savo profesinį akiratį, įgyja naujų kompetencijų.

  • Verslumo ugdymo programa  
  • Jaunuolių sportinių žaidimų programa  
  • Merginų sportinių žaidimų programa  
  • Kauno istorijos programa 
  • Renginių organizavimo programa
  • Fotografavimo  ir filmų kūrimo programa 
  • Muzikinės raiškos programa 
  • Kokteilių gamybos paslapčių programa 
  • Etnokultūros pažinimo ir puoselėjimo programa
  • Grafinio dizaino programa