Mokinių piešiniuose – paukščio skrydis, džiaugsmo uraganas, liūdesio šėšėlis, vilties kibirkštis.

Parodoje pateikiama Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro mokinių dailės ir meninio ugdymo užduočių atlikimas paprastomis dailės priemonėmis (paprasti pieštukai, spalvoti pieštukai, flomasteriai).

Šiose pamokose mokiniams yra galimybė 45 minutes atitrūkti nuo kasdieninės rutinos, nuo viso mokymosi proceso, nuo bergždžio laiko „užmušinėjimo“ išbėgus už mokyklos kampo. Dailės ir meninio ugdymo pamokose padedama mokiniams pasijusti kūrėjais, „pabėgti“ nuo pašalinių minčių, aprimti, susikaupti, pradėti „matyti“. Ugdomi vertinimo kriterijai: kas yra vertybės, grožis, gėris, tvarka, harmonija. Kas yra žmogus, koks jo tikslas pasaulyje, šeimoje, visuomenėje ir gyvenime? Ar kitą žmogų gerbiu, vertinu, priimu tokį, koks jis yra? Ar savęs nepervertinu, nenuvertinu? Ar neniokoju aplinkos, kurioje esu? Ar suvokiu, kad viskas, kas yra negatyvu, destruktyvu, visa tai vyksta manyje? Bet Aš – Žmogus, kuriam yra skirta ieškoti, pažinti, mokytis, kurti, suklydus pripažinti. Būti vertu šioje žemėje šeimininku. Nemažai mokinių sako: „Aš nemoku piešti, man to nereikia, nebūsiu dailininkas, menininkas, neįdomu, tingiu.“ Tačiau, kai jie įsijungia į pamokos procesą, žingsnis po žingsnio įvyksta stebuklas.

Kiekvienas mokinys yra unikali asmenybė savo sugebėjimais. Tai akivaizdžiai atsispindi jų darbuose. Nesvarbu, ar jis nupiešė puikiai, ar nelabai vykusiai. Jie visi yra mieli ir trokštantys tiesos, pripažinimo, atjautimo, dėmesio, pagarbos, meilės. Per pamokas mokomės ne tik piešimo paslapčių, technikos, komponavimo, spalvinimo, meninės raiškos, bet ir keliame klausimus įvairiomis gyvenimo temomis, diskutuojame, dalinamės patirtimi, įspūdžiais.

Dėkojame visiems ir tiems, kas žiūrės šią kuklią ir labai reikšmingą parodą!