Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas

Projekto Nr. 09.4.1-esfa-v-734-02-0001

Projekto tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą.

Projekto uždaviniai:

  • Plėtoti asmens įgytų kompetencijų vertinimą siekiant kvalifikacijos
  • Plėtoti asmens įgytų bendrųjų kompetencijų vertinimą
  • Plėtoti užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistemą
  • Vykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimo stebėseną
  • Projekto tikslinė grupė: akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų darbuotojai, asmenys, kurių kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas.

Projekto pagrindiniai rezultatai:

  • Sukurti įrankiai asmenų, siekiančių įgyti pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti turimas kompetencijas, kompetencijų vertinimui
  • Sukurti kompetencijų vertinimui naudojamų užduočių bankai, kompetencijų vertinimo metodikos, metodinės priemonės su pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo užduotimis
  • Sustiprinti instituciniai gebėjimai vertinti asmens įvairiais būdais įgytas kompetencijas ir / ar kvalifikaciją
  • Sukurtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo stebėsenos ir informavimo priemonės.

Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.