Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – korupcijos prevencijos priemonė skirta įstaigos rizikingoms veiklos sritims nustatyti ir pastebėti galimus su jomis susijusius korupcijos rizikos veiksnius. Siekiant nustatyti ir pašalinti korupcijos rizikos veiksnius, kasmet atliekama antikorupcinė analizė bei vertinimas, nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė, atitinkamoje Centro veiklos srityje ar srityse. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas

Siekdamas užtikrinti, kad neskelbiamų viešųjų pirkimų iš vienintelio tiekėjo atvejais būtų užkardinta konkurenciją ribojančių susitarimų tikimybė Centras atlikęs praeitų metų mažos vertės pirkimų duomenų analizę:

– pirkimų planavimo stadijoje  įdiegė padalinių poreikių sisteminimo (grupavimo į stambesnes pirkimų grupes) metodą, tokiu būdu pastariesiems pirkimams parenkant skelbiamų pirkimų būdus.

– pirkimų specialistui pavesta vykdyti pirkimo iniciatorių inicijuojamų pirkimų kontrolę, atkreipiant dėmesį į apklausiamų tiekėjų skaičių, galimybę pirkimą vykdyti skelbiamos apklausos būdu ar pirkimą vykdyti CPO priemonėmis.