Sektoriniame praktinio mokymo centre vyko Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekto „GO ZERO – Atliekų tvarkymas maisto sektoriuje“ (projekto Nr. 2020-1-TR01-KA202-093424) partnerių susitikimas, kurio metu su kolegomis iš Turkijos, Italijos, Ispanijos, Latvijos bei Didžiosios Britanijos sutarėme dėl paskutinių dviejų projekto įgyvendinimo mėnesių veiklų.
Šio projekto metu kuriami net 6 intelektiniai produktai, tarp kurių – e-mokymosi platforma, mokymosi medžiaga, rekomendacijų rinkinys mokymo bei verslo įstaigoms, kaip tvarkyti maisto atliekas skirtinguose sub-sektoriuose (aliejaus gavybos, kiaušinių, vaisių perdirbimo, makaronų gamybos, žuvies bei duonos). Mūsų mokymo centro komanda yra atsakinga už atliekų tvarkymo duonos pramonėje analizę bei mokymo medžiagos rengimą.
Šio projekto pridėtinė vertė pasireiškė dar nepasibaigus projektui – su partneriais iš Italijos jau bendradarbiaujame Erasmus+ programos mokinių ir mokytojų mainų srityje.