Šių metų konferencijos tema – ,, Menas ir kultūra mano mieste: filosofinis požiūris“. Joje dalyvavo ir pranešimus skaitė mokiniai iš Kauno Jėzuitų, ,,Saulės“, ,,Aušros“ gimnazijų. Konferenciją organizavo Kauno švietimo inovacijų centras, Kauno miesto etikos mokytojų metodinė grupė, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedra. Mūsų mokymo centui atstovavo Eglė Marčiulaitytė ir Šarūnas Petrauskas (V 19gr.). Mokiniai pristatė mūsų Mokymo centro patirtį etnokultūros srityje ir skaitė pranešimą ,,Etninės kultūros integracijos patirtis Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre“. (Vadovė – Egidija Kontrimienė).

Pranešime pristatėme integravimo modelius į bendrojo ugdymo, profesinius dalykus, pasirenkamuosius modulius, neformalųjį ugdymą. Etninės kultūros bendruomeninei interpretacijai reikalinga bendruomenė, tradicijos išmanymas ir sąmoningos pastangos tęsti tradiciją. Mokymo centro bendruomenė šiuos komponentus nuolat stiprina: susitelkusi renka eksponatus etnokultūros kampeliui, profesijos mokytojai nuolat papildo savo žinias tradicinės virtuvės mokymuose, nuolat rengiamos tradicinės šventės. Etninė kultūra suvokiama ir pratęsiamas jos gyvybingumas įvairiomis formomis –švenčiant kalendorinių ir šeimos šventes, dainuojant dainas, rengiant vakarones, lankant spektaklius. Taip pat kuriasi ir kitos tradicinę kultūrą puoselėjančios grupės – etnografinis ansamblis, etnokultūros mylėtojų būrelis, mokiniai renkasi nacionalinės ir bajoriškos virtuvės modulius, rengiami edukaciniai kalėdiniai renginiai visuomenei. Mokymo centras pagrįstai didžiuojasi prizinėmis vietomis respublikiniame neformalaus ugdymo projekte „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“. Pranešime pateikėme filmuotą medžiagą iš šių metų konkurso, kuriame Mokymo centras užėmė pirmąją vietą.