Profesinis mobilumas

Projekto Nr. 2019-1-LT01-KA1116-060301

2019 – 2022 mokslo metais Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro mokiniai bei darbuotojai turės galimybę dalyvauti atrankose ir vykti į mobilumus 16-oje profesinio mokymo institucijų bei įmonių partnerių visoje Europoje. Vykdomų mobilumų bei priimančių organizacijų kokybė prisidės prie bendros profesinio rengimo ir mokymo 2020 m. vizijos ir padės įgyvendinti KMPPMC misiją ir Tarptautiškumo strategijos 2015-2020 m. tikslą – gerinti profesinio mokymo kokybę, lankstumą ir efektyvumą.

Priimantys partneriai:

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.