Džiaugiamės galėdami pranešti apie nuostabios kelionės pabaigą! 2020 m. lapkritį prasidėjęs ir 34 mėnesius trukęs Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas „Enhance Safer & Healthier Meals through Food Handlers‘ Education and Training“ (e-SAFE) Nr. 2020-1-PL01-KA202-081690 baigėsi 2023 m. rugpjūtį. e-SAFE siūlo išsamią mokymo programą virėjams, virtuvės darbuotojams, maisto tvarkytojams, maisto prekybos vietų vadovams ir žemės ūkio bei maisto pramonės darbuotojams visoje Europoje, kuria siekiama pagilinti jų žinias ir įgūdžius apie per maistą plintančių ligų poveikio visuomenės sveikatai prevenciją.

„e-SAFE“ mokymo priemonių paketas buvo parengtas atlikus išsamią apklausą, susijusią su esamomis maisto tvarkytojų mokymo galimybėmis visoje Europoje ir už jos ribų. Jo 7 mokymo moduliai pagrįsti preliminaraus tyrimo metu nustatytais poreikiais. Daugiausia dėmesio skiriama sveikatos ir saugos pagrindams, neatidėliotinų sanitarinių krizių valdymui, maistinėms medžiagoms, maisto alergijoms, mikotoksinams, transriebalų rūgštims ir cheminiams pavojams. Visoje iš pradžių anglų kalba sukurtoje mokymo medžiagoje derinami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Juos išbandė ir specialistai, ir profesionalūs maisto tvarkytojai, kursas išverstas į visas partnerystės kalbas (vokiečių, graikų, italų, italų, lietuvių ir lenkų). Kursu galima nemokamai naudotis projekto e. mokymosi platformoje: https://e-safe-project.eu/e-learning-platform/ Projekto partneriai taip pat parengė dokumentą „Gairės ir rekomendacijos profesinio mokymo mokytojams“, skirtą padėti tiek profesinio mokymo mokytojams, tiek maisto tvarkytojams, tiek visiems asmenims, norintiems dalyvauti e-SAFE mokymo kurse.

Siekdami pabrėžti šio puikaus projekto užbaigimą, visi e-SAFE partnerystės nariai organizavo nacionalines informacines dienas, seminarus ir konferencijas. 2023 m. gegužės mėn. projekto koordinatorius (Lenkijos žemės ūkio konsultavimo tarnyba) surengė Europos simpoziumą, skirtą akademikams, maisto technologams ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams Zioowy Zaktek mieste. Partneris iš Italijos Italian Cuisine di Gianluca Pardini baigiamąją konferenciją su virėjais ir gastronomijos studentais 2023 m. gegužės mėn. taip pat surengė ISI MARCONI, Istituto Alberghiero Lukos mieste. 2023 m. birželį Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras surengė baigiamąją konferenciją Kaune ir pasiūlė jos dalyviams sušių gaminimo pamoką. 2023 m. liepą ISEKI priėmė maisto tvarkytojus Grinzinge, Vienoje. Padedamas profesionalaus virėjo, 2023 m. liepos viduryje institutas „Prolepsis” surengė virtualią baigiamąją konferenciją. Socialinių inovacijų centro (CSI) baigiamoji konferencija vyko „Alfa Culinary & Beverage Academy“ Nikosijoje, Kipre, kur maisto tvarkytojai turėjo galimybę dalyvauti kulinarijos ir konditerijos seminare.

Partnerystė

The Polish Farm Advisory kaip e-SAFE projekto koordinatorius prižiūrėjo bendrą projekto valdymą ir vadovavo antrajam intelektiniam produktui: Metodika kaip tinkamai parengti mokymo medžiagą.

Center for Social Innovation – CSI buvo „e-SAFE“ projekto sklaidos vadovas ir atsakingas už intelektinį rezultatą Nr. 4: e. mokymosi platformą. CSI sukūrė projekto interneto svetainę, firminį stilių ir socialinio tinklo kanalą.

Prolepsis Institute buvo atsakingas už „e-SAFE“ projekto kokybės vertinimą ir vadovavo Intelektualiniam produktui Nr. 1: virėjų, virtuvės darbuotojų ir maisto tvarkytojų mokymo koncepcinė sistema”.

ISEKI Food Association vadovavo 3 intelektiniam rezultatui: e-SAFE mokymo priemonių paketo kūrimui ir organizavo C1 jungtinio personalo mokymo veiklą Austrijoje.

Italian Cuisine di Gianluca Pardini „e-SAFE“ projekto partnerė Italijoje, dalyvavo visose projekto veiklose ir organizavo C2 mišraus judumo mokymo renginį Italijoje.

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras buvo atsakingas už intelektinio produkto Nr. 5 „Gairės ir rekomendacijos profesinio mokymo mokytojams“ parengimą.