Konditerio mokymo programos mokinė Sonata Jurgaitytė, barmeno padavėjo mokymo programos mokinys Nikas Sucharskas, mokyklos direktorė Sonata Andriuškevičienė ir projektų vadovė Raimonda Makaveckė stažavosi Portugalijoje, įstaigoje Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade.

Mokiniai viešėdami Portugalijoje atliko praktiką kavinėje – kepyklėlėje Pastelaria Sta Eugénia – Julidoce, kurios metu plėtojo savo profesines ir bendrąsias kompetencijas, patobulino savo technologines kompetencijas, įgijo profesinių žinių ir gebėjimų. Mokiniai taip pat pagerino savo socialines ir bendrąsias kompetencijos, tokias kaip tarpkultūrinis bendravimas, socializacija, komandinio darbo bei užsienio kalbos įgūdžiai.

Mokyklos direktorė ir projektų vadovė stažuotės metu susipažino su Portugalijos švietimo sistema, ypatingą dėmesį skiriant profesiniam rengimui, aptarnavimo, paslaugų, maisto technologijų, viešojo maitinimo programoms, praktinio mokymo organizavimu ir mokinio praktinių įgūdžių įmonėje ir mokykloje vertinimo sistema, perėmė gerąją patirtį, mokyklų bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, verslo įmonėmis. Taip pat užmezgė naudingus partnerystės ryšius su aplankytomis profesinio mokymo institucijomis (Escola Secundaria de Barcelinhos, Escola de Technologia e Gestao de Barcelos), plėtojo tarptautinio bendradarbiavimo galimybes ir projektinę veiklą. Centro direktorė turėjo galimybę susipažinti su Portugalijos profesinio mokymo įstaigų vidinės kokybės valdymo sistemomis, vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmais, jų veikimu bei pritaikymu.

Stažuotės vyko pagal mokykloje įgyvendinamą Erasmus+ programos projektą „Profesinis mobilumas“ Nr. 2020-1-LT01-KA116-077750.