Tvaraus sveikatos mokymo skaitmeninimas (DiSHEd)

Projekto Nr. 2022-1-IE01-KA220-VET-000087508

Projekto tikslas – skaitmeniniu būdu kelti profesinio rengimo ir mokymo pedagogų kvalifikaciją naudojant DigCompEdu sistemą, kad būtų galima skaitmeniniu būdu transformuoti su maistu ir sveikata susijusias programas, kad jos atitiktų tvaraus maisto praktiką ir darbo rinkos poreikius.

Veiklos:

– darbo rinkos poreikių identifikavimas (ataskaita apie darbdavių poreikius dabartinėje maisto produktų darbo rinkoje; infografikas apie tvaraus maisto prioritetus Europos maisto pramonėje; absolventams skirtų darbo vietų sąrašas; tvaraus maisto praktikos pavyzdžių tyrimai šalyse partnerėse);

– skaitmeninės kompetencijos ugdymas – profesinio mokymo mokytojų kvalifikacijos kėlimas (infografinis dokumentas apie profesinio mokymo mokytojų skaitmeninio mokymo poreikius; skaitmeninė infografikos bukletas; ataskaita apie dabartinę skaitmeninių kompetencijų ir tvarumo mokymo praktiką maisto ir sveikatos mokymo programose; geriausia praktika ir patirtis po Covid-19; mokymo vadovas profesinio rengimo ir mokymo mokytojams, kaip pritaikyti mokymo programas, kad į jas būtų įtrauktos skaitmeninės kompetencijos ir tvarumas).