Veiklos sritys

Įstaiga turi pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis.

Įstaigos pagrindinė veiklos sritis — švietimas.

Įstaigos pagrindinė švietimo veikla — profesinis mokymas.

Įstaigos kitos švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau — Ekonominės veiklos rüšių klasifikatorius (EVRK 2 red.):

 • pagrindinis ugdymas (85.31.10);
 • vidurinis ugdymas (85.3.20);
 • kitas mokymas (85.5);
 • sportinis ir rekreacinis Švietimas (85.51);
 • kultūrinis švietimas (85.52);
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (85.59);
 • švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60).

Įstaigos kitos, ne švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):

 • mėsos perdirbimas ir konservavimas (10.11);
 • mėsos ir paukštienose produktų gamyba (10.13);
 • rūkytų mėsos ir paukštienos produktų gamyba (10.13.10);
 • duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba (10.71);
 • džiūvėsėlių ir sausainių gamyba. Ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba (10.72);
 • paruoštų valgių ir patiekalų gamyba (10.85);
 • kitų, niekur nepriskirtų, maisto produktų gamyba (10.89);
 • mažmeninė prekyba ne specializuotose parduotuvėse (47.19);
 • mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba (47.22);
 • duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynu mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.24);
 • duonos, pyrago ir kitų miltinių produktų mažmeninė prekyba (47.24. 10);
 • konditerijos gaminiu ir saldumynų mažmeninė  prekyba (47.24.20);
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39);
 • viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla (55.10);
 • poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (55.20);
 • vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);
 • kita apgyvendinimo veikla (55.90);
 • restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla (56.10);
 • pagamintų vagių tiekimas renginiams (56.21);
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);
 • kompiuterių konsultacinė veikla (62.02);
 • nuosavo arba patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (70.20);
 • ekskursijų organizavimo veikla (79.12);
 • administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla (82);
 • kita įmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
 • kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);
 • bibliotekų ir archyvų veikla (91.01);
 • jaunimo organizacijų veikla (91.32.20);
 • Sporto įrenginių eksploatavimas (93.11);
 • sporto klubų veikla (93.12);
 • kita sportinė veikla (93.19);
 • pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.2);
 • kita ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
 • kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (96.09).

Įstaiga turi teisę užsiimti ir kita įstatymų nedraudžiama ūkine-komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Įstaigos veiklos tikslu. Įstaigą ūkinę komercinę veiklą, kuriai teisės aktų nustatytas reikalavimas turėti licenciją, gali vykdyti tik nustatyta tvarka ją gavusi.