Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!

Projekto Nr. 10-025-J-0001-J01-00014

Programa – Naujos kartos Lietuva
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023-04-03 iki 2023-06-30
Jungtinio projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra
Jungtinio projekto projekto vykdytojas – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

Projekto tikslas – Asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre.

Projekto veikla – Mobilume dalyvaus 2 grupės po 12 profesinio mokymo įstaigos mokinių, atvykstančių mokytis į sektorinį praktinio mokymo centrą pagal virėjo ir konditerio modulines formaliojo profesinio mokymo programas iš Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro, kuris neturi Maisto pramonės (mėsos ir duonos-konditerijos) sektorinio praktinio mokymo centro.

24 mokiniai praktinio mokymo metu Maisto pramonės (mėsos ir duonos – konditerijos) sektoriniame praktinio mokymo pagerins skaitmeninius įgūdžius, t. y. mokysis pagal virėjo ir konditerio formaliojo profesinio mokymo programas, orientuotas į skaitmeninių kompetencijų ugdymą. Taip pat visi mokiniai tobulins bent po 1 kompetenciją, reikalingą žaliajai pertvarkai.

Projekto rezultatas – 24 mokinių praktinis mokymas Maisto pramonės (mėsos ir duonos-konditerijos) sektoriniame praktinio mokymo centre

Finansavimas – 9 515,38 Eur