Spalio 19-osios ankstų rytą didelis būrys (30) 9,10 bei 11 kl. (KA/22gr.) mokinių, kuriuos lydėjo dvi mokytojos (G.Narkevičiūtė, E.Jusienė), vyko į Kauno Maironio literatūros muziejų. Ten mūsų laukė maloni ir įdomi edukatorė, kuri stengėsi kuo daugiau papasakoti apie mūsų gerbiamą ir mylimą poetą. Visi drauge turėjome nuostabią ekskursiją po Maironio namus, kuriuos jis nusipirko 1909-aisiais. Poetas gyveno aštuoniuose šio namo kambariuose. Maironio butą dekoravo garsusis dailininkas, archeologas Tadas Daugirdas. Kiekvienas kambarys yra vis skirtingos tematikos, o visi jame išlikę baldai, paveikslai, knygos ir daiktai yra autentiški. Maironis buvo labai įdomi asmenybė, jis buvo ne tik poetas, kunigas, bet ir dėstytojas, profesorius. Maironis mokėjo lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų, lotynų, graikų, hebrajų kalbas.

Daugelį iš mūsų maloniai nustebino didžiulės muziejaus erdvės-antrajame bei trečiajame aukšte įrengtos edukacinės programos, kuriose galėjai pamatyti ir išgirsti mūsų literatūros grandus, prisiminti jų kūrybą ar iš naujo atrasti pamirštus dalykus.

Manau, tokių literatūros pamokų reikia kiekvienam jaunam žmogui, kad jis pamėgtų knygą ir plėstų savo akiratį.

KA/22 grupės mokinė Karolina Milkevičiūtė