„GO ZERO – atliekų tvarkymas maisto sektoriuje“

Projekto Nr. 2020-1-TR01-KA202-093424

Projekto pradžia – 2020m. gruodžio 31 diena. Projektas tęsis 30 mėnesių.

Projekto pabaiga – 2023 m. birželio 30 dieną.

Projekto koordinatorė: Meilutė Balbieriūtė

Atliekų tvarkymo tema yra neatsiejama nuo klimato kaitos bei tvarios aplinkos dalykų. Atliekų tvarkymo maisto sektoriuje reglamentai ir veiklos yra naujas reiškinys Europos Sąjungoje, nes iki šiol tai nebuvo nagrinėjama ir nesukurta įstatymų bazė. Apskaičiuota, kad maisto gamybos atliekos kartu su žemės ūkio gamybos atliekomis pasaulyje sugeneruoja 25% anglies dioksido taršos. Šie skaičiai nuolat kinta, todėl maisto atliekų tvarkymas tampa svarbiu veiksniu kovoje už švarią aplinką.

Šiame projekte dalyvauja užsienio partneriai iš Turkijos (3 institucijos), Ispanijos (2 institucijos), Latvijos (Jelgavos universiteto ekonomikos katedra), Didžiosios Britanijos ir Italijos.

Projekto dalyviai gilinsis į atliekų tvarkymo teisinę ir vadybinę bazę bei sukurs net 6 intelektualinius produktus atliekų tvarkymo maisto gamybos sektoriuje tematika. Pirmajame projekto etape iki liepos mėnesio suburta darbuotojų grupė atliks tyrimą ir diskutuos su suinteresuota vietine bendruomene, dirbančia maisto gamybos sektoriuje. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kas jau sukurta Lietuvoje atliekų tvarkyme maisto sektoriuje, ko dar trūksta arba visai nėra ir koks yra poreikis ar būtinybė tvarkyti maisto atliekas. Tik ištyrus esamą situaciją ir apsvarsčius darbo grupėse su daugiau susijusių atsakingų darbuotojų, bus galima parengti atliekų tvarkymo maisto sektoriuje ataskaitą bei ją pristatyti partneriams. Iš visų partnerių ataskaitų bus parengta Palyginamoji Europos šalių ataskaita.

Apie projekto eigą ir kitus projekto žingsnius informuosime KMPPMC internetinėje svetainėje.

Kviečiame mokinius, dėstytojus bei visus kitus darbuotojus būti nepakantiems šiukšlintojams, rūšiuoti atliekas savo namuose bei darbo vietoje, neteršti gamtos, vartoti atsakingai (plastikinės pakuotės) ir aktyviai dalyvauti atliekų tvarkymo akcijose. Go Zero – judėjimas, skatinantis mažinti atliekų gamybą.