Projektų archyvas

 • „Šokolado ir marcipano panaudojimas konditerijoje“, Nr. 2015-1-LT01-KA102-013244;
 • „Profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimas ES šalyse, siekiant gerinti mokymo kokybę“, Nr. 2015-1-LT01-KA102-013259;
 • „Adaptacija“, Nr. 2015-1-LT01-KA102-013090 (projekto koordinatorius: Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras);
 • „Marketingo taikymo patirtis ES įmonėse“, Nr. 2015-1-LT01-KA102-013302  (projekto koordinatorius: Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla);
 • „Kompetencijų ir įgytos patirties Europoje sinergija“, Nr. 2015-1-LT01-KA102-013358 (projekto koordinatorius: Alytaus profesinio rengimo centras).
 • „Praktinis mokymas Europoje“, Nr. 2014-1-LT01-KA102-000159;
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Profesinė anglų kalba maistininkams“
 • „Socializacija per sportą ir etnokultūrinį pažinimą“
 • „Tarptautinė patirtis siekiant ECVET sistemos diegimo“, Nr. 2014-1-LT01-KA102-000348;
 • „Profesinis mokymas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliems asmenims ES“, Nr. 2014-1-LT01-KA102-000184;
 • „Verslumo ugdymas praktinio mokymo metu“, Nr. 2014-1-LT01-KA102-000344
 • „Meistriškumas“, Nr. 2014-1-LT01-KA102-000100;
 • „Efektyvaus įmonės darbo organizavmo patirtis užsienio šalyse“, Nr. 2014-1-LT01-KA102-000300.
 • ESF – Veiklos valdymo ir kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Kauno regiono profesinio mokymo įstaigose Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-012
 • Leonardo da Vinci –„HoReCa sektoriaus profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0865
 • „Profesinio mokymo tobulinimas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius “, LLIV-265
 • Maisto pramonės (mėsos ir duonos – konditerijos) sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Kauno maisto pramonės mokykloje Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-010.
 • Viešbučių ir restoranų sektorinio mokymo centro steigimas Kaune Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-033
 • Vidurinio ugdymo programos vidinio kokybės užtikrinimo modelio diegimas profesinėje mokykloje Nr. VPI-2.2-ŠMM-05-K-01-094
 •  „Virėjų ir konditerių kvalifikacijos tobulinimo paslaugų patrauklumo didinimas perimant ES šalių patirtis“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0902
 • „Žuvies ir jūros gėrybių patiekalų gaminimo ir pateikimo ypatumai turizmo sektoriuje” Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0826
 • „Patirtis Europoje – paslaugų kokybės užtikrinimas” Nr.LLP-LdV-IVT-2013-LT-0802
 • „GARDI MĖSA“ Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0837
 • „Ekologiškų žaliavų panaudojimas konditerijos, duonos ir pyrago gamybos technologijose“, Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0815
 • “Restoranų darbuotojų praktinių įgūdžių ir įvairių darbo kompetencijų tobulinimas užsienio šalyse“ Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0855
 • „Aplinkosauginių vertybių formavimas profesiniame mokyme“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0870
 • „Praktinio mokymo metodikos ES šalių viešbučių ir turizmo mokyklose” Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0914
 • „Tautinio paveldo produktų gamybos technologijų mokymas“  Nr. 1PM-PV-11-1-007484-PR001
 • „Profesinio mokymo ir rengimo praktikų vertinimas ir tobulinimas” Nr. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0087
 • „StartUps Promotion”
 • „Fine Job 2012” projekto nr. LR-2012_1a-29790
 • „Kvalifikuoti darbuotojai – garantuota sėkmė darbo rinkoje“ Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0487
 • „Mokomoji praktika mėsos perdirbimo specialybės mokiniams Danijoje“ Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0496
 • „Mokytojų profesinių kompetencijų gilinimas” LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0710
 • „Praktika Europoje – žingsnis į technologinių kompetencijų ugdymą” LLP-LdV-IVT-2012-LT-0683
 • „Nuo grūdo iki duonos” LLP-LdV-IVT-2012-LT-0689
 • „Praktinio mokymo kokybės gerinimas” Nr. 2010-1-FI1-LEO05-03042
 • „Nordic/ Baltic Red Meat VET Forum – Transparency and Quality Assurance of Mobility“ Nr. LLP-LdV-PRT-2011-LT-0284
 • „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ – ŠMM Švietimo aprūpinimo centro Mokyklų tobulinimo programos plius (MTP plius) projektas
 • Kokybės vadyba Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose, Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0606
 • Projektas ENERGY ( Engaing and EneRgising Generation Youth) Nr. LLP-COM-DP-2010-LT-00313
 • NORDPLUS JUNIOR projektas „Working 2011“ : mugė Kokkola mieste  ir  verslumo stovykla Farerų salose
 • Projektas „Saldus kaip medus“ Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0522
 • Projektas „Mokomoji praktika maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniams Danijoje“ Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0782

Iki centro įsteigimo, tiek Kauno maisto pramonės mokykla, tiek Kauno prekybos ir verslo mokykla vykdė įvairius projektus. Žemiau pateiktas per paskutinius 5 metus įvykdytų projektų sąrašas.

Kauno maisto pramonės mokyklos įgyvendinti projektai

ESF

 • Mėsos perdirbėjo rengimo turinio modernizavimas, atsižvelgiant į europinius standartus. (BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0097)
 • Maisto ruošimo, maitinimo įmonių ir aptarnavimo sričių kvalifikuotų specialistų poreikio tyrimas Kauno ir Marijampolės apskrityse. (BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0034)
 • Viešbučių ir turizmo objektų aptarnavimo specialistų mokymo programų, mokymo ir mokymosi priemonių atnaujinimas ir išbandymas, plačiau panaudojant informacines technologijas ir nuotolinę mokymo sistemą. (BPD04-ESF-2.4-059)
 • Maisto ruošimo darbuotojo profesinių kompetencijų, atitinkančių Europos Sąjungos reikalavimus, tobulinimas. (BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0153)

ERPF

 • Laboratorijų įrangos, reikalingos mėsos perdirbėjui parengti, atnaujinimas (BPD2004-ERPF-1.5.0-03-04/0026-01)
 • Energijos efektyvumo didinimas Kauno maisto pramonės mokykloje. (S- BPD04-ERPF-1.2.4-01-05/0197)

LEONARDO DA VINCI MOBILUMO PROJEKTAI

 • „Tarptautinė praktika- sudėtinė virėjo ir padavėjo gamybinės praktikos dalis“  (LLP-LdV-IVT-2009-LT-0294)
 • „Pasaulio tautų virtuvė- virėjų ir padavėjų mokomosios programos sudedamoji dalis“  (LLP-LdV-IVT-2010-LT-0393)
 •  „Maisto pramonės darbuotojo specialybės moksleivių praktinių įgūdžių tobulinimas tarptautinėje praktikoje“ (LLP-LdV-IVT-2010-LT-0392)
 • „Tarptautinė praktika turizmo ir viešbučių sektoriuje“ (LLP-LdV-IVT-2010-LT-0403)
 • „Tarptautinė praktika turizmo ir viešbučių sektoriuje“ (LLP-LdV-IVT-2008-LT-0145)
 • „Duona kasdieninė“ (LLP-LDV- VETPRO-2009-LT-0202)
 • „Virėjų profesinių įgūdžių plėtra per tarptautinę praktiką – neįgaliųjų sėkmės galimybė darbo rinkoje“ (LLP-LdV-IVT-2009-LT-0247)
 • Europa be sienų. (LLP-LdV-IVT-2008-LT- 0127)
 • Mėsininko specialybės mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas taikant ES šalių technologijas ir patirtį.  (LLP-LdV-IVT-2008-LT-0130)
 • Mėsos perdirbėjų kompetencijų gilinimas tarptautinėje gamybinėje praktikoje. ( LLP-LdV-IVT-2007-LT-0076).
 • Profesinių įgūdžių tobulinimas įgyvendinant paslaugų kokybės standartus.( LLP-LdV-IVT-2007-LT-0030)
 • Profesinių mokyklų ir jų socialinių partnerių ryšiai siekiant lygių įdarbinimo galimybių virėjų specialybės mokiniams su specialiaisiais poreikiais/nežymus intelekto sutrikimas. (LT/04/EX/1/0687).
 • Praktinių įgūdžių tobulinimas, siekiant lygių įdarbinimo galimybių virėjo specialybės mokiniams su specialiaisiais poreikiais/nežymus intelekto sutrikimas. (LT/04/PL/1/0688).
 • Įdėk širdies šilumos gaminant pasaulio tautų patiekalus praktikos metu. (CZ/04/A/PL/134234).
 • Viešasis maitinimas Europos Sąjungoje. (DM/442/LV06/126).
 • Gastronomija be ribų“ 2005
 • Profesinių kompetencijų tobulinimas ir vertinimas Europos visuomeninio maitinimo įmonėse“ 2005.
 • ,,Ryšių tarp bendrojo lavinimo mokyklų, profesinių mokymo įstaigų ir darbdavių tobulinimas, profesijos pasirinkimo aspektu“ (LT/05/EX/1/0952) 2005.
 • Europinės praktikos įtaka maisto ruošimo darbuotojo kvalifikacijai“ 2003.
 • „Integruotas specialiųjų poreikių mokinių ugdymas profesinėje mokykloje“ 2002.
 • „Naujos technologijos profesiniame mokyme“ 2001.
 • „Integracija į Europos sąjungos profesinio mokymo sistemą“ 2000.
 • „Praktika“ 1999.

SOCRATES 

 • Socrates Comenius 1.1 mokyklinis projektas „Kaimynų virtuvės papročiai“ (05-LT-C1-SP-P-002).

KITI PROJEKTAI

 • NORDPLUS JUNIOR mobilumo projektas „Verslumas viešbučių ir restoranų specialybėje“ Nr. JR-2010_1a-22372
 • Europos Parlamento finansuojamas projektas „ENERGY“
 • Lietuvos Respublikos Švietimo   ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“.
 • CERTICOM.
 • Praktikos įmonių sertifikavimas. (PIB8.0235)
  Mokyklų bendruomenių informavimas Nato ir saugumo klausimais.
 • Švietimas informacinei visuomenei.Šiaurės ministrų Tarybos informacijos biuro Lietuvoje projektas „Liaudies tradicijos Lietuvoje ir Norvegijoje“.
 • Šiaurės ministrų tarybos informacinis biuras Lietuvoje. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, skirta H.K. Andersenui.

Kauno prekybos ir verslo mokyklos įgyvendinti projektai

ESF

 • BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0153, „Maisto ruošimo darbuotojo profesinių kompetencijų, atitinkančių Europos Sąjungos reikalavimus, tobulinimas“

Leonardo da Vinci mobilumo projektai

 • LLP-LdV-IVT-2007-LT-0072 Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo praktinių įgūdžių ir kompetencijų formavimas dirbant bendroje ES darbo rinkoje.
  LLP-LdV-IVT-2007-LT-0191
  LLP-LdV-IVT-2007-LT-0020
 • Aptarnavimo sektoriaus specialybių mokinių profesinių kompetencijų plėtra ir įgūdžių tobulinimas
 • Inovacijų plėtojimas turizmo ir viešbučių versle, Lietuvai tapus ES nare
  LLP-LDV-PRT-2008-LT-0006
 • Prekybinio profilio specialybių praktinio mokymo analizė ir palyginimas Europos sąjungos profesinėse mokyklose
  LLP-LdV-IVT-2008-LT-0145
 • Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo praktinių įgūdžių ir kompetencijų integracijos didinimas per praktinę veiklą.
  LLP-LdV-IVT-2008-LT-0094
 • Profesinių įgūdžių tobulinimas – sėkmingos karjeros pradžia
  LLP-LdV-IVT-2009-LT-0403
 • Praktinių įgūdžių ir darbo kultūros tobulinimas siekiant geresnių įsidarbinimo galimybių

Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektai

 • LLP-LdV-TOI-2008-DK-0012 Iškritimo iš profesinio mokymo įstaigų mažinimas.