Korupcijos prevencija

Įstaigoje vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede.

KMPPMC darbuotojų pareigybių, kurias einant privalu deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 • Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai;
 • Vyriausiasis buhalteris;
 • Gimnazijos skyriaus vedėjas;
 • Maisto technologijų ir prekybos skyriaus vedėjas;
 • Viešbučių ir viešojo maitinimo skyriaus vedėjas;
 • Suaugusiųjų profesinio mokymo skyriaus vedėjas;
 • Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas;
 • Valgyklos vedėjas;
 • Bibliotekos vedėjas;
 • Personalo vedėjas;
 • Bendrabučio valdytojas;
 • Buhalteris;
 • Viešųjų pirkimų organizatorius;
 • Vystymo skyriaus vedėjas.

Informuokite apie korupciją

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos.

Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojama pranešti apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 arba forma,  kurią galima pateikti el. paštu pranesk@stt.lt

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre galima pateikti: el. p.   viesumas@mpcentras.lt

Nuorodos

Specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platforma – https://emokymai.stt.lt/